barska šljuka


barska šljuka
• snipe

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • šljuka — šljȕka ž <D L i, G mn šljȗkā> DEFINICIJA zool. barska šumska ptica (Scolopax rusticola) iz porodice šljuka (Scolopacidae), dugih nogu, tankog, vrlo dugačkog i na kraju zadebljanog kljuna ONOMASTIKA pr. (nadimačka): Šljȕka (Šibenik,… …   Hrvatski jezični portal

  • šljȕka — ž 〈D L i, G mn šljȗkā〉 zool. barska šumska ptica (Scolopax rusticola) iz porodice šljuka (Scolopacidae), dugih nogu, tankog, vrlo dugačkog i na kraju zadebljanog kljuna; bena …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika